Kategoria "Poema & Dadolin"

Iklan Core Magic Solutions

TRENDING TOPIC

Mari: Mandatu Remata Maibe Mehi Sedauk Remata, Atu Halo Oe-Cusse Sai Referensia

"Hau labele husik Estadu. Interese Estadu defini ona iha Konstituisaun no iha Lei, laiha ema ida iha estadu nia leten. Hau...
vidigalpinto2.jpg

Istoria Domin


OPINIAUN